§1. Prawo korzystania

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy Obywatele.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać dowód osobisty,
  • złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu wypożyczalni.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik zobowiązany jest...

§ 1. Prawo korzystania

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. Ustalonym opłatom podlegają tylko usługi kserograficzne.
 3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. Czytelnik jest...

§1. Prawo do korzystania ze zbiorów

 1. Oddział dla Dzieci przeznaczony jest dla czytelników w wieku od 6 do 16 lat. Może z niej korzystać młodzież po przekroczeniu tego wieku.
 2. Dzieci, które chcą korzystać z wypożyczalni i czytelni Oddziału, zobowiązane są do zapisania się do biblioteki oraz do zapoznania się z zasadami wypożyczania książek i...

§ 1. Zasady korzystania

 1. Z czytelni internetowej mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, korzystanie z gier i programów...

§ 1. Prawo korzystania

 1. Z Działu Muzycznego mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien :
  • okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
  • zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie...