Historia Biblioteki

Rozwój sieci bibliotek w powiecie kamieńskim zapoczątkowała biblioteka powiatowa, która powstała w 1947 roku. W początkach roku 1948 poczyniono przygotowania do otwarcia biblioteki miejskiej. Dnia 8 kwietnia 1948 roku nastąpiło formalne otwarcie biblioteki miejskiej. Obie biblioteki publiczne powiatowa i miejska funkcjonowały niezależnie aż do 1955 roku, kiedy to zostały połączone w jedną Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą w byłym pałacu biskupim.
W tym okresie oprócz obsługi czytelników miejscowych biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 13 punktami bibliotecznymi w całym powiecie.
W roku 1958 rozpoczął się kapitalny remont budynku biblioteki, trwający do listopada 1963. W tym okresie siedzibą biblioteki był dawny budynek szkolny przy Placu Katedralnym 3. Uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń pałacu biskupiego nastąpiło 19 grudnia 1963 roku.
W nowo wyremontowanych pomieszczeniach znajdowały się następujące działy:

  • wypożyczalnia dla dorosłych
  • czytelnia dla dorosłych
  • oddział dla dzieci
  • dział instrukcyjno-metodyczny
  • dział gromadzenia i opracowania zbiorów.

Po zmianach administracyjnych w kraju w 1975 roku kamieńska biblioteka otrzymała status oddziału Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i sprawowała opiekę nad 32 bibliotekami terenowymi.
W roku 1977 utworzono Dział Muzyczny.
W roku 1986 do wyremontowanego(pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie) budynku dawnej kanonii został przeniesiony Oddział dla Dzieci.
Oprócz wypożyczalni działała tam czytelnia dla dzieci i sala bajek.
W latach dziewięćdziesiątych budynki zajmowane przez bibliotekę zostały zwrócone Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu Pomorskim. W wyniku tego biblioteka w roku 1998 została przeniesiona do nowego obiektu, znajdującego się na ulicy Wolińskiej 9.
Duże i jasne pomieszczenia wyposażono w nowe meble, zakupiono komputery i sprzęt audiowizualny. W tym samym roku placówka została przemianowana na Miejską Bibliotekę Publiczną.
Od stycznia 2001 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta a Zarządem Powiatu biblioteka przyjmuje ponownie funkcje Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim.
Od maja 2008 roku w bibliotece działa Czytelnia Internetowa "Ikonka".
Celem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, jak i również gromadzenie materiałów dotyczących naszego powiatu i regionu. Misja biblioteki nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania posiadanych zasobów. Prowadzone są również prace kulturalno-oświatowe.
Biblioteka współpracuje z instytucjami, szkołami i organizacjami.
W okresie 60 –letniej działalności biblioteka w Kamieniu Pomorskim zgromadziła ok. 75 tysięcy książek, a każdego roku ze zbiorów bibliotecznych korzysta około 5000 czytelników.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Narodowe Centrum Kultury

belka logotypowa nprcz

belka logotypowa mkidn

belka logotypowa biblioteka narodowa

belka logotypowa nck