Życie pszczół

W poniedziałek, 13 listopada odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy kamieńskiej Bibliotece.

Rozmawialiśmy o bardzo ważnej książce Mai Lunde "Historia pszczół". Akcja tej wielce interesującej książki dzieje się w trzech różnych czasoprzestrzeniach: w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym, a to co łączy te historie to pszczoły, pożyteczne owady, bez których życie na planecie będzie trudne lub wręcz niemożliwe. Brak pszczół jest tematem trudnym i przerażającym. Książka daje do myślenia i uświadamia, co się może stać, gdy ludzie nie ograniczą swojego szkodliwego wpływu na otaczającą ich naturę. Pszczoły spełniają jedną z ważniejszych ról w przyrodzie i to jest niezaprzeczalny fakt. Wielu nas z pewnością nie zdaje sobie sprawy jaki będzie świat, gdy zabraknie zapylaczy. Ta opowieść stara się nam to przybliżyć i zmusić do refleksji. Oprócz pszczół na pierwszy plan wysuwają się w powieści relacje w rodzinach. Głównie między rodzicem a dzieckiem. Przez różne lata możemy dostrzec różne traktowanie młodszych. Widać także jak zmieniają się priorytety i z jakimi problemami muszą radzić sobie ludzie.

Bardzo żywa dyskusja nad książką unaoczniła problem ekologii. Co powinniśmy robić każdego dnia, aby dbać o naszą planetę. Spotkanie podsumowano wyrażeniem nadziei, że nigdy nie będzie dane nam, a także następnym pokoleniom zmierzyć się z problemem braku pszczół. Przyjemnie było o tym czytać, ale niech zostanie to na kartkach powieści jako fikcja.

Fotorelacja:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Narodowe Centrum Kultury

belka logotypowa nprcz

belka logotypowa mkidn

belka logotypowa biblioteka narodowa

belka logotypowa nck