Szkolenia BLISKO

Za nami pierwsze szkolenia w ramach programu BLISKO.

7 lipca pani Katarzyna Kaszuba przeprowadziła warsztat roboczy dla pracowników bibliotek z terenu naszej gminy i powiatu na temat "Diagnoza potrzeb i potencjału mieszkańców". Poznaliśmy najlepsze narzędzia badawcze do przeprowadzenia diagnozy.

13 lipca pan Łukasz Braun z Fundacji Good Books w ciekawy i przystępny sposób pokazał nam nowe technologie i programy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza. Tytuł szkolenia to "Projektowanie oferty czytelniczej dla różnych grup odbiorców z wykorzystaniem nowych technologii". Oba szkolenia na pewno dużo wniosą do naszej bibliotecznej codzienności i rozszerzą naszą ofertę dla użytkowników biblioteki.

Program BLISKO jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Służy podnoszeniu kompetencji pracowników bibliotek, rozwijaniu lokalnych partnerstw, włączaniu nowych środowisk i aktywizację lokalnych społeczności w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Profile na Facebooku:

Fotorelacja:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Narodowe Centrum Kultury

belka logotypowa nprcz

belka logotypowa mkidn

belka logotypowa biblioteka narodowa

belka logotypowa nck