14 września odbyło się spotkanie wprowadzające do konkursu (Nie)zapomniane słowa. W siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim gościliśmy przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Panią Lidię Dziobak z Zespołu Ludowego Stawnianki oraz uczniów klas V szkół podstawowych z Kamienia Pomorskiego. Zebrani wysłuchali prezentacji, przygotowanej przez Daniela Michalaka – bibliotekarza, na temat słownictwa przywiezionego wraz z repatriantami na teren Pomorza Zachodniego. Następnie Pani Lidia pokazała uczniom swój zbiór dawnych przedmiotów codziennego użytku, które charakteryzują się zapomnianym nazewnictwem. Wywiązała się międzypokoleniowa dyskusja pomiędzy uczniami a zaproszonymi gośćmi, którzy wspominali słowa używane w ich młodości. W większości były to słowa nieznane młodym ludziom.

Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki konkursu literacko-plastycznego (Nie)zapomniane słowa skierowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Wszyscy chętni będą mogli napisać wiersz, krótką formę prozatorską lub stworzyć pracę plastyczną dotyczącą jakiegoś zapomnianego słowa. Termin składania prac do 20 października w siedzibie Biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu 31 października.

Konkurs realizowany w ramach programu dotacyjnego BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Regulamin do wglądu w Bibliotece.

Fotorelacja:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Narodowe Centrum Kultury

belka logotypowa nprcz

belka logotypowa mkidn

belka logotypowa biblioteka narodowa

belka logotypowa nck