I. Pojęcia ogólne

  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Serwis – serwis internetowy "Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim", działający pod adresem https://www.bibliotekakamien.pl/
  • Usługodawca – firma "Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim" z adresem siedziby: ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski...

Deklaracja dostępności Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych...

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu...

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za...