Ważne

Kontakt
tel. 913820541,
e-mail : pimbpkamien@wp.pl

biblioteka_kamien

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim

Wszystkie prawa zastrzeżone


Wypożyczalnia

Opis obrazka

W Wypożyczalni dla Dorosłych czytelnicy znajdą literaturę piękną polską i obcą, literaturę niemieckojęzyczną, literaturę popularno-naukową z wszystkich dziedzin wiedzy, lektury dla uczniów szkół średnich. Pomagamy w doborze literatury dla indywidualnego czytelnika oraz udzielamy pomocy przy korzystaniu z księgozbioru. Uwagi czytelników są brane po uwagę przy zakupie nowości, w miarę możliwości staramy się, aby nasz księgozbiór wzbogacał się o najbardziej poszukiwane pozycje.


Czytelnia

Opis obrazka

Czytelnia dla Dorosłych oferuje czytelnikom księgozbiór podręczny ,dział zbiorów regionalnych oraz czasopisma. Czytelnia posiada 16 miejsc siedzących, na miejscu można skorzystać z ksero. Księgozbiór zawiera wiele poszukiwanych pozycji z dziedziny ekonomii, psychologii, zarządzania, pedagogiki, turystyki i innych.
Czytelnia dla Dorosłych oferuje bogaty wybór gazet i czasopism m.in.:
Auto Świat, Claudia, Cogito, Cztery Kąty, Film, Focus, Gazeta Wyborcza, Głos Szczeciński, National Geographic, Newsweek, Polityka, Pomorzanin, Poradnik Domowy, Przekrój, Rzeczpospolita, Wiedza i Życie, Świat Nauki. Można również skorzystać z teczek wycinków prasowych dotyczących powiatu kamieńskiego.
Przy czytelni działa Punkt Informacji o Unii Europejskiej.
Pracownica czytelni pomaga w przygotowaniu prezentacji maturalnych.


Odział Dla Dzieci

Opis obrazka

Oddział dla Dzieci składa się z wypożyczalni i czytelni.
Dla najmłodszych posiadamy duży wybór książeczek pisanych dużą czcionką. Dla trochę starszych dzieci i młodzieży oferujemy literaturę przygodową, fantastyczną, obyczajową i in.. W Oddziale dla Dzieci znajdziemy również książki popularno-naukowe oraz lektury do szkoły podstawowej i gimnazjum.
Obok wypożyczalni znajduje się czytelnia dla dzieci ,w której na miejscu można skorzystać z encyklopedii, słowników i wydawnictw albumowych z wszystkich dziedzin wiedzy, a także pograć w gry, odrobić lekcje lub miło spędzić czas.
Oddział dla Dzieci dysponuje czasopismami dla dzieci i młodzieży, są to: „Miś”, „Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Mały Artysta”.
W bibliotece organizowane są różnorodne zajęcia kulturalno-oświatowe, można do nich zaliczyć lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, zajęcia plastyczne, wystawy.


Dział Muzyczny

Opis obrazka

Dział Muzyczny w swoich zbiorach posiada płyty analogowe, kasety magnetofonowe, płyty CD obejmujące różne gatunki muzyki rozrywkowej, klasykę muzyki poważnej, nagrania dla dzieci, literaturę piękną w wydaniu dźwiękowym oraz kasety do nauki języków obcych. Oferuje również książki o tematyce muzycznej , nuty, śpiewniki, biografie znanych muzyków i kompozytorów, encyklopedie i leksykony muzyczne oraz podręczniki do nauki języków.


Czytelnia Internetowa Ikonka

Opis obrazka

W maju 2008 roku powstała czytelnia internetowa Ikonka. Posiada ona trzy stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. Istnieje możliwość wykonania odpłatnie wydruków z komputera. Na całym terenie biblioteki działa bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu Wi-Fi.


Historia Biblioteki

Opis obrazka

Rozwój sieci bibliotek w powiecie kamieńskim zapoczątkowała biblioteka powiatowa, która powstała w 1947 roku. W początkach roku 1948 poczyniono przygotowania do otwarcia biblioteki miejskiej. Dnia 8 kwietnia 1948 roku nastąpiło formalne otwarcie biblioteki miejskiej. Obie biblioteki publiczne powiatowa i miejska funkcjonowały niezależnie aż do 1955 roku, kiedy to zostały połączone w jedną Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą w byłym pałacu biskupim.
W tym okresie oprócz obsługi czytelników miejscowych biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 13 punktami bibliotecznymi w całym powiecie.
W roku 1958 rozpoczął się kapitalny remont budynku biblioteki, trwający do listopada 1963. W tym okresie siedzibą biblioteki był dawny budynek szkolny przy Placu Katedralnym 3. Uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń pałacu biskupiego nastąpiło 19 grudnia 1963 roku.
W nowo wyremontowanych pomieszczeniach znajdowały się następujące działy:
- wypożyczalnia dla dorosłych
- czytelnia dla dorosłych
- oddział dla dzieci
- dział instrukcyjno-metodyczny
- dział gromadzenia i opracowania zbiorów.
Po zmianach administracyjnych w kraju w 1975 roku kamieńska biblioteka otrzymała status oddziału Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i sprawowała opiekę nad 32 bibliotekami terenowymi.
W roku 1977 utworzono Dział Muzyczny.
W roku 1986 do wyremontowanego(pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie) budynku dawnej kanonii został przeniesiony Oddział dla Dzieci.
Oprócz wypożyczalni działała tam czytelnia dla dzieci i sala bajek.
W latach dziewięćdziesiątych budynki zajmowane przez bibliotekę zostały zwrócone Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu Pomorskim. W wyniku tego biblioteka w roku 1998 została przeniesiona do nowego obiektu, znajdującego się na ulicy Wolińskiej 9.
Duże i jasne pomieszczenia wyposażono w nowe meble, zakupiono komputery i sprzęt audiowizualny. W tym samym roku placówka została przemianowana na Miejską Bibliotekę Publiczną.
Od stycznia 2001 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta a Zarządem Powiatu biblioteka przyjmuje ponownie funkcje Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim.
Od maja 2008 roku w bibliotece działa Czytelnia Internetowa „Ikonka”.
Celem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, jak i również gromadzenie materiałów dotyczących naszego powiatu i regionu. Misja biblioteki nie ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania posiadanych zasobów. Prowadzone są również prace kulturalno-oświatowe.
Biblioteka współpracuje z instytucjami, szkołami i organizacjami.
W okresie 60 –letniej działalności biblioteka w Kamieniu Pomorskim zgromadziła ok. 75 tysięcy książek, a każdego roku ze zbiorów bibliotecznych korzysta około 5000 czytelników.